راه های ارتباطی

کارخانه : مشهد، شهرک صنعتی طـوس، فاز یک، تلاش شمالی، قطعه 333

تلفن : 00985555555

فروشــــگاه مــرکزی: مشهد، خیـابان امـــام رضـا(ع)، بین امـام رضـا(ع) 1 و 3

تلفن : 00985555555

تلفن همراه (کارشناس فروش) : 091555555555

ایمیل : Info@manasample.com